Menu
Krepšelis

Privatumo politika

I. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos


 • 1. MB „Kaseta“ (toliau - Mes) Privatumo politikoje (toliau – Politika) naudojamos sąvokos:
 • 1.1 Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
 • 1.2 Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 • 1.3 Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679;
 • 1.4 Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis [http://spausdink-ilgiau.lt/] išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone);
 • 1.5 kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.


II. Kokiais būdais tvarkome jūsų asmens duomenis?


 • 2. Mūsų internetiniame puslapyje asmens duomenis tvarkome:
 • 2.1 įrašant naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje;
 • 2.2 Jums internetinio puslapio sekcijoje [http://spausdink-ilgiau.lt/cart.html] užsisakant prekes;
 • 2.3 Jums internetinio puslapio sekcijoje [http:// spausdink-ilgiau.lt /create-account.html] užpildžius registracijos formos laukelius;
 • 2.4 Jums internetinio puslapio sekcijoje [http:// spausdink-ilgiau.lt /contact.html] pateikus užklausą.


III. Kokius slapukus naudojame savo internetiniame puslapyje?


 • 3. Slapukų pagalba Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
 • 3.1 Jūsų naudojamos naršyklės, operacinės sistemos ir įrenginio tipą;
 • 3.2 Jūsų naršymo istoriją;
 • 3.3 Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
 • 3.4 peržiūrėtas internetinio puslapio sekcijas;
 • 3.5 kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus internetiniame puslapyje.
 • 4. Slapukus naudojame siekdami:
 • 4.1 užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
 • 4.2 tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
 • 4.3 diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;
 • 4.4 analizuoti naudotojų elgseną naršant Mūsų internetiniame puslapyje;
 • 4.5 užtikrinti parduodamų prekių plėtrą;
 • 4.6 pasiūlyti Jums savo parduodamą produkciją, atitinkančią Jūsų naršymo elgseną ir poreikius;
 • 4.7 Susieti savo internetinį puslapį su socialinio tinklo facebook paskyra;
 • 4.8 Vesti statistiką apie tai, kaip yra naudojamas Mūsų internetinis puslapis.
 • 5. Naudojame šių kategorijų slapukus:
 • 5.1 funkcinius slapukus, leidžiančius identifikuoti vartotoją Mūsų internetiniame puslapyje, kad vartotojas galėtų prisijungti prie internetinio puslapio, užsisakyti prekes, peržiūrėti savo užsakymų istoriją ir atlikti kitus veiksmus. Šie slapukai taip pat, padeda išvengti įsilaužimų į Mūsų internetinį puslapį.
 • 5.2 analitinius slapukus, leidžiančius atpažinti ir suskaičiuoti internetinio puslapio lankytojus, stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, kokiuose ankstesniuose puslapiuose lankytojai yra lankęsi, taip pat renkančius kitą informaciją, susijusią su internetinio puslapio naudojimu. Šie slapukai suteikia Mums informaciją, kuri panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui.
 • 6. Internetiniame puslapyje nėra naudojami Mūsų ir trečiųjų asmenų reklaminiai slapukai.
 • 7. Slapukų naudojimo laikotarpiai:


Slapuko pavadinimas

Naudojimo laikotarpis

Funkciniai slapukai

session

1 metai

AspNetCore.Antiforgery

Iki naršyklės lango uždarymo

Analitiniai slapukai

_ga

2 metai

_gid

24 valandos

_gat_gtag

1 minutė


 • 8. Slapukai naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų šiame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, eikite į slapukų valdymo parametrus, kur galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Funkciniai slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo šis puslapis neveiktų tinkamai. Jei neduosite sutikimo dėl analitinių slapukų įrašymo, pakartotinai lankantis Mūsų internetiniame puslapyje Jūsų pasirinkti nustatymai nebus išsaugoti.


IV. Kokius asmens duomenis tvarkome jums pateikiant užklausą?


 • 9. Norėdami Mums pateikti užklausą dėl prekių asortimento, kitų Mūsų teikiamų paslaugų ar kitais klausimais, privalote pateikti savo vardą ir el. pašto adresą. Šie Jūsų asmens duomenys internetiniame puslapyje tvarkomi Mūsų teisėto intereso pagrindu siekiant atsakymą į užklausą pateikti suinteresuotam asmeniui.
 • 10. Jūsų užklausoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tiek, kiek tai reikalinga tinkamoms ir kokybiškoms paslaugoms suteikti.


V. Kokius asmens duomenis tvarkome jums registruojantis mūsų interneto svetainėje ir pateikiant užsakymą?


 • 11. Norėdami užsiregistruoti Mūsų interneto svetainėje ir pateikti Mums prekių užsakymą privalote nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį bei gyvenamosios vietos adresą. Šie Jūsų asmens duomenys internetiniame puslapyje tvarkomi Mūsų teisėto intereso pagrindu siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.
 • 12. Jūsų registracijos formoje ir prekių užsakyme pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tiek, kiek tai reikalinga tinkamoms ir kokybiškoms su prekių užsakymu susijusioms paslaugoms suteikti.


VI. Ar vykdome jūsų asmens duomenų perdavimą?


 • 13. Jūsų asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai juos perduoti privalome vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.


VII. Kokias teises turite?


 • 14. Sutikdami su slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, taip pat pateikdami Mūsų internetiniame puslapyje užklausą, Jūs įgyjate šias teises:
 • 14.1 teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
 • 14.2 teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
 • 14.3 teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • 14.4 teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
 • 14.5 teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
 • 15. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti internetiniame puslapyje www.spausdink-ilgiau.lt
 • 16. Esant Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų neatitikimui ar yra kitaip pažeidžiamos Jūsų teisės ir laisvės, susisiekite su Mumis, o Mums negalint padėti, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.